Alles wat je moet weten over een arbeidskundig onderzoek

Wanneer een medewerker langer uit bedrijf is het handig een arbeidskundig onderzoek uit te zetten. Je verkrijgt daarbij een helder beeld of en wanneer er weer mogelijkheden zijn voor de medewerker om weer aan de slag te gaan.

Arbeidskundig onderzoek, wat houdt dat in?

Met het uitvoeren van een onderzoek breng je in kaart wat de mogelijkheden zijn tot re-integratie voor de uitgevallen medewerker. Je krijgt antwoorden op de vraag of de medewerker nog in staat is de huidige werkzaamheden te verrichten of dat er moet worden gekeken naar alternatieven.

In sommige gevallen is het niet mogelijk dat de medewerker nog binnen het bedrijf blijft zitten. In dat geval wordt er gekeken naar een tweede traject spoor.

Wanneer wordt arbeidskundig onderzoek ingezet?

Meestal wordt een onderzoek ingezet wanneer een medewerker tien tot ongeveer elf maanden uit beeld is en nog niet hersteld. Het is belangrijk om de staat van de zieke medewerker in kaart te brengen en daarbij ook de re-integratie mogelijkheden. De Wet Verbetering Poortwachter meent dan ook dat de werkgever een eventuele tweede spoor mag in te zetten aan het eind van een eerste verzuimjaar.

Hoe ziet een arbeidskundig onderzoek eruit?

Een arbeidskundige kan worden ingeschakeld door de bedrijfsarts, werkgever of verzuimende medewerker. Dit gebeurt meestal na een gesprek tussen de desbetreffende partijen.

De stappen voor een onderzoek ziet er als volgt uit:

  1. Afspraak met een arbeidskundige
  2. Dossieronderzoek
  3. Werkplek bezoek
  4. Voorbereidende gesprek
  5. Drietal gesprek

Antwoorden na een arbeidskundig onderzoek waar je wat aan hebt

Het doel van zo een onderzoek is dat beide partijen er beter uit komen. Een goed opgebouwd rapport geeft dus inzichten waar beide partijen mee verder kunnen. Inclusief concrete adviezen en activiteiten die de medewerker en werkgever kunnen ondernemen.

Een onderzoek geeft dus verheldering zodat het leven weer kan worden opgepakt.