Arbeidskundig onderzoek en meer

Het inschakelen van een arbeidsdeskundige is als werkgever erg belangrijk. Er komen vaak genoeg situaties voor waarbij het nodig is een arbeidskundig onderzoek van start te laten gaan, bijvoorbeeld op het moment dat een werknemer in een arbeidsongeschikte situatie beland.

Wat is een arbeidskundig onderzoek?

Een arbeidskundig onderzoekt de werksituatie van een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Zo een onderzoek draagt bij aan het vergaren van inzichten denk hierbij aan beperkingen, mogelijkheden, geschiktheid van de werkplek en de verdiencapaciteiten van de medewerker.

 

Tegenwoordig komen je op meerdere plekken een arbeidsdeskundige tegen, de opdrachten waar een arbeidsdeskundige mee aan de slag gaat kan dan ook sterk uiteen lopen. Een opdrachtformulering van een arbeidskundig onderzoek kan er als volgt uitzien:

  Mate van arbeidsongeschiktheid bepalen.

  Re-integratie-inspanning van de werknemer beoordelen.

  Maatregelen die getroffen moeten worden ter bevordering van arbeidsongeschiktheid.

  Het vaststellen van het verlies van arbeidsvermogen van werknemer.

  Inschatten van bedrijfsschade wegens arbeidsongeschiktheid.

 

Het doel van een arbeidskundig onderzoek bepalen

Een arbeidskundig onderzoeksdoel wordt meestal bepaald aan de hand van vier vragen.

  Is de werknemer nog in staat de huidige werkzaamheden uit te voeren?

  Indien de werknemer ongeschikt is de werkzaamheden uit te voeren, is een aanpassing van de werkzaamheden dan mogelijk?

  Als het niet mogelijk is de werkzaamheden aan te passen, is het dan mogelijk dat de werknemer andere werkzaamheden op zich neemt binnen het bedrijf?

  Zo niet, zijn er dan passende mogelijkheden buiten de organisatie?

 

Beste moment tot een arbeidskundig onderzoek

Soms is het lastig te bepalen wanneer een onderzoek nodig is. Hierbij drie punten om erachter te komen wanneer een onderzoek nodig is.

  1. Wanneer het snel duidelijk is dat na ziekmelding terugkeer niet meer mogelijk is.
  2. Bij regelmatige ziekmeldingen waarbij kortdurend verzuim wordt opgebouwd.
  3. Een onderzoek inzetten tot het komen met een preventieve maatregel om verzuim te voorkomen.